Banner_Needse_Beelden

Financiën

Het stichtingsbestuur heeft in 2008 de kosten berekend om de beelden op de juiste wijze te kunnen laten restaureren. Deze kosten werden indertijd geraamd op € 95.000,-

In 2014 bleek dat door de inbreng van plaatselijke ondernemers in natura- en door zelfwerkzaamheid van de bestuursleden de kosten naar beneden te kunnen worden bijgesteld tot een krappe € 60.000. Bovendien werd door voortschrijdend inzicht de Ibachmethode losgelaten, waarmee een grote kostenpost verviel.


ANBI cultuur daar geef je om!

ANBI logoOnze stichting heeft een culturele ANBI-status. Dit betekent dat de overheid de doelstelling van de stichting als zo waardevol beschouwt, dat er extra belastingaftrek van toepassing is.

Voor particulieren geldt dat bij een gift van 1000 euro, de belastingaftrek 1250 euro is. Dit is mogelijk tot een bedrag van maximaal 5000 euro.

Voor bedrijven is het nog gunstiger, ze vallen onder een 50% extra aftrek, 1000 euro wordt dan 1500 euro belastingaftrek.

Deze vermenigvuldiger van de aftrek geldt ook voor periodieke giften. Een periodieke gift moet wel bij de notaris vastgelegd worden voor minimaal 5 jaar.

Wilt U een uitgebreidere toelichting op bovenstaande regeling, ga dan naar:

Onze RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer), oftewel het fiscaal nummer van onze stichting: 819453389Giften blijven nodig

Ondanks dat de beelden schitterend zijn gerestaureerd heeft de Stichting gelden nodig voor PR activiteiten, voor het reserveren van onderhoud voor de toekomst en voor lopende kosten.

Rekeningnummer

Uw bijdrage voor de restauratie is welkom op
Rekeningnummer NL17RABO 0136120237
Ten name van “Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden”.
BIC: RABONL2U