Banner_Needse_Beelden

Beelden bezichtigen

De beelden zijn vrij te bezichtigen in de toren bij de

Kerkplein NeedeGrote Kerk te Neede
Kerkplein 1
7161 DP Neede

Tijdens de zondagse eredienst, of bij eventuele rouw- of trouwdiensten vragen wij uw begrip dat u op dát moment de beelden niet kunt bekijken. Voor geïnteresseerden is er altijd de mogelijkheid een afspraak met de koster van de kerk te maken: Alie Timmerije (0545) 293 528.

Contactinformatie stichting

U kunt op de volgende wijze contact opnemen met de Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden:

e-mail: info@needsebeelden.nl
Postadres: Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden,
p.a. Barmentloo 15,
7161KG Neede
Rekeningnummer NL17RABO 0136120237
t.n.v. Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden
BIC: RABONL2U