Banner_Needse_Beelden

Ontstaan van de Stichting

In 2003-2004, toen Neede nog een zelfstandige gemeente was, is de situatie van de Needse Beelden al aangekaart in het college. De kosten van het restauratieplan, dat toen ook herinrichting van de kerktoren omvatte, werden te hoog bevonden om te kunnen verantwoorden.
Daarna gebeurde er lange tijd niets.

In 2007 hebben enkele mensen de handen in elkaar geslagen en is een begin gemaakt met de oprichting van de Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden.

Na diverse vergaderingen waarin men het eens werd over de te volgen werkwijze heeft deze werkgroep een Stichting in het leven geroepen, de Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden.Doelstelling van de Stichting

sacramentshuisje

Zoals in de statuten vermeld staat streeft de Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden de volgende doelen na:

Zorg dragen voor de restauratie en duurzaam behoud van de volgende beelden:

Het toegankelijk maken en behouden van de beelden voor de Needse gemeenschap tot wiens historisch erfgoed zij behoren.

Het verrichten van alle handelingen, die verder met voorgaande in de ruimste zin verband houden.

Beleidsplan 2016 – 2021

Het beleid van onze stichting is erop gericht de doelstelling - het duurzaam in stand houden van de Beelden – uit te voeren. Bovendien hebben we gegarandeerd , door afspraken met de Gemeente Berkelland – die eigenaar is van de toren - dat de beelden dagelijks van 9.00 – 17.00 uur gratis kunnen worden bezichtigd. Wij trachten via allerlei acties financiën te creëren om deze doelstelling te kunnen realiseren.